stronag
 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach jest renomowaną firmą wykonującą od roku 1951 usługi projektowe dla miast i gmin w zakresie infrastruktury komunalnej, tj. kompleksowe projekty: sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, dróg i ulic, autostrad i dużych węzłów komunikacyjnych.

C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 200-101 70-484 C2090-303 MB6-886 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-341 test 70-464 test 70-680 test 74-335 test 350-018 test C_TFIN52_66 test HP0-J73 test 70-687 test ICBB test 70-457 test N10-005 test 1Z0-061 test 220-801 test 70-465 test C4090-958 test MB6-700 test OG0-093 test 646-206 test EX0-001 test 70-413 test M70-201 test 117-101 test 810-420 test C2180-276 test C4040-221 test 1Z0-599 test 350-029 test 820-421 test C_THR12_66 test 117-102 test 70-342 test 70-460 test 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 VCP-550 dumps 70-414 dumps 70-466 dumps 100-101 dumps JN0-102 dumps VCP550 dumps 640-554 dumps 70-331 dumps EX300 dumps 1Z0-060 dumps MB2-701 dumps 70-467 dumps EX200 dumps 350-001 dumps 700-505 dumps 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 N10-005 1Z0-061 1Z0-599 test 350-029 test 820-421 test C_THR12_66 test 117-102 test 70-342 test 70-460 test 74-338 test MB6-871 test 200-101 test 70-484 test C2090-303 test MB6-886 test 70-410 test 70-461 test 70-462 test 200-120 test 70-488 test MB2-703 test 70-411 test EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 C4040-221 1Z0-599 350-029 820-421 C_THR12_66 117-102 70-342 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 N10-005 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 C4040-221 70-484 C2090-303 MB6-886 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-410 70-461 70-462 200-120


imię i nazwisko *:
e-mail *:
telefon :
treść *:

  
* - pola obowiązkowe
 

Niektóre większe prace projektowe w historii Biura:


Koncepcja ochrony wód w zlewniach Wisły i Odry do 2000r. - w ramach programu rządowego.

Studium zaopatrzenia Regionu Śląska w wodę z "Kombinatu Wodociągowego Goczałkowice".

Wodociąg "Dziećkowice"  stacja uzdatniania wody

Studia komunikacyjne do planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla: Katowic, Tychów, Siemianowic, Mysłowic, Zawiercia, Trzebini, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej

Programy ogólne rozwoju kanalizacji dla ponad 20 miast i szeregu gmin.

Zajezdnie autobusowe i tramwajowe w Bielsku, Chorzowie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach

Obiekty kąpieliska "Fala", ośrodka harcerskiego, obiektów ZOO i Wesołego Miasteczka w WPKiW w Chorzowie.

Sieci wodociągów m. in. w Katowicach, Sosnowcu, Siemianowicach, Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Częstochowie, Bielsku, Sławkowie, Ustroniu i Wiśle.

Stacje uzdatniania wody w Wiśle, Kobiernicach, Strumieniu, Goczałkowicach, Dziećkowicach.

Oczyszczalnie ścieków m. in. w Łodzi, Radomsku, Lublińcu, Tarnowskich Górach, Radzionkowie, Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Piekarach, Sosnowcu, Katowicach, Rybniku, Cieszynie, Bełchatowie, Olkuszu, Ustroniu, Wiśle, Chrzanowie, Libiążu, Tychach, Czechowicach-Dziedzicach, Bieruniu, Jastrzębiu, Siemianowicach, Będzinie.

Sieci kanalizacyjne m. in. w Katowicach, Siemianowicach, Gliwicach, Bielsku, Lublińcu, Chorzowie, Rybniku, Tarnowskich Górach, Piekarach, Zabrzu, Wiśle, Ustroniu, Jastrzębiu, Bytomiu, Będzinie, Tychach.

Obwodnice drogowe w Brzesku, Lubartowie, Kraśniku, Rybniku, Wyszkowie.

Drogowa Trasa Średnicowa w Katowicach, Chorzowie i Gliwicach.

Węzeł Drogowy "Radzikowskiego" na obwodnicy Krakowa.

Autostrada A4 - Aleja Górnośląska w Katowicach.


Niektóre większe ostatnio prowadzone projekty:


- Ulicy miejskiej klasy G2/2 od drogi krajowej nr 4 w poł-zach cz. miasta Gliwice

- Przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z projektem budowy i przebudowy ulic dla dzielnicy Sośnica i Ligota Zabrska w Gliwicach

- Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dolnej Wsi w Gliwicach

- Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w nowych ulicach dzielnicy Żerniki w Gliwicach

- Oczyszczalni ścieków w Bełchatowie

- Uporządkowania i modernizacji kanalizacji sanitarnej dla centralnych dzielnic Rybnika (koncepcja)

- Kanalizacji i modernizacji wodociągów w Rynku i ulicach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czeladzi

- Obwodnicy Czeladzi i Siemianowic (koncepcja)

- Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej odpowiadająca wymogom funduszy polskich i Unii Europejskiej w Piekarach Śląskich (wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna)

- Kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej

- Obwodnicy miasta w Wyszkowie

- Drogi ekspresowej S-94 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń odcinek nr 5A

- III etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach

- 5,6 i 7 nitki technologicznej części biologicznej GOŚ dla Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

- Modernizacji oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu

- Przebudowy głównego kolektora sanitarnego w Zabrzu Mikulczycach

- Przebudowy oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu

- Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Grodziec Będzin

- Odprowadzenia ścieków sanitarnych w Strzemieszycach (koncepcja dwuwariantowa)

- Modernizacji stacji uzdatniania wody w Jaśle

- Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

- Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Żory

- Poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i 935 na terenie miasta Żory

- Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bytom

- Modernizacji i rozbudowy kanalizacji miasta Jaworzna

- Stacji wodociągowej Pogórze

- Przebudowy kanalizacji w Tychach

- Adaptacji jednostki wojskowej na zakład karny w Porebie k. Zawiercia

- Rekonstrukcji parku przy ul. Michalskiego i Jordana w Knurowie

- Przepompowni ścieków Biały Brzeg w Jaworznie

- Budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Piekarac

- Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni Oczyszczalni Panewniki w Katowicach faza I Masterplan - Panewniki

- Budowy odcinka trasy N-6 od ul. I Maja do ul. Kokota wraz z dwoma węzłami dwupoziomowymi w Rudzie Śląskiej

- Budowy północnego korytarza od ul. Świętego Alberta do ul. Małachowskiego w Częstochowie

70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 C4040-221 1Z0-599 350-029 820-421 C_THR12_66 117-102 MB2-702 dumps 70-487 dumps 70-243 dumps VCP-550 dumps 70-414 dumps 70-466 dumps 100-101 dumps JN0-102 dumps VCP550 dumps 640-554 dumps 70-331 dumps EX300 dumps 1Z0-060 dumps MB2-701 dumps 70-467 dumps EX200 dumps 350-001 dumps 700-505 dumps 640-911 dumps M70-301 dumps 70-489 dumps 220-802 dumps 700-501 dumps 050-SEPROAUTH-02 dumps M70-101 dumps 70-458 dumps CCD-410 dumps 70-341 dumps 70-464 dumps N10-005 test 1Z0-061 test 220-801 test 70-465 test C4090-958 test MB6-700 test OG0-093 test 646-206 test EX0-001 test 70-413 test M70-201 test 117-101 test 810-420 test C2180-276 test C4040-221 test 1Z0-599 test 350-029 test 820-421 test C_THR12_66 test 117-102 test 70-342 test M70-301 dumps 70-489 dumps 220-802 dumps 700-501 dumps 050-SEPROAUTH-02 dumps M70-101 dumps 70-458 dumps CCD-410 dumps 70-341 dumps 70-464 dumps 70-680 dumps 74-335 dumps 350-018 dumps C_TFIN52_66 dumps HP0-J73 dumps 70-687 dumps ICBB dumps 70-457 dumps N10-005 dumps 1Z0-061 dumps 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 N10-005 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 C4040-221 1Z0-599 350-029 CCD-410 dump 70-341 dump 70-464 dump 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 N10-005 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 C4040-221 1Z0-599 350-029 820-421 C_THR12_66 117-102 70-342 70-460 74-338 MB6-871 200-101 70-484 C2090-303 MB6-886 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 CCD-410 test 70-341 test 70-464 test 70-680 test 74-335 test 350-018 test C_TFIN52_66 test HP0-J73 test 70-687 test ICBB test 70-457 test N10-005 test 1Z0-061 test 220-801 test 70-465 test C4090-958 test MB6-700 test OG0-093 test 74-335 exams 350-018 exams C_TFIN52_66 exams HP0-J73 exams 70-687 exams ICBB exams 70-457 exams N10-005 exams 1Z0-061 exams 220-801 exams 70-465 exams C4090-958 exams MB6-700 exams CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 N10-005 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 N10-005 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702